Det är vår plikt att ta hand om miljön!

Vi strävar efter att skydda miljön och arbetar aktivt för att minska eventuella negativa miljökonsekvenser som följer av vår verksamhet. Vi är engagerade i miljöarbetet och vill arbeta långsiktigt och målmedvetet för att genomföra miljöförbättrande åtgärder i våra företag. Vi är certifierade och arbetar i enlighet med ISO 14001:2015, samt förhålla oss till krav och informationsskyldigheter när det gäller viktiga miljöaspekter.

Vi arbetar aktivt för att minska vår energiförbrukning och CO2-fotavtryck. Lokala, regionala och globala miljöaspekter eftersträvas. Vårt mål är att vår produktion, våra processer, vår produkt och vårt avfall ska ha en hållbar utveckling, så att vi tar hänsyn till kommande generationer.

 

 

Vårt mål är att vår produktion, våra processer, vår produkt och vårt avfall ska ha en hållbar utveckling, så att vi tar hänsyn till kommande generationer.

 

Vi arbetar aktivt för att undvika miljöutsläpp och föroreningar.

Vi använder råvaror på kort avstånd och minimerar hanteringen av varor på jobbet.

Vi optimerar godstransporter till kunder.

Vi återvinner produktionsavfall.

Vi har 100% sortering av avfall i miljöstationer.

Vi följer upp våra resultat genom interna utvärderingar och rapportering och delar resultaten med våra intressenter.

Vi kräver att våra underleverantörer och partners följer samma principer.

Vi har en egen utvecklingsavdelning med fokus på forskning och utveckling av miljövänliga och framtidsinriktade produkter, produktion och materialval.

Vi tillhandahåller nödvändig information, instruktion och utbildning.