Kundunika produkter

Isiflo AB hjälper dig att utveckla dina produkter.

Vi erbjuder produkter med ny design, i nya material eller nya leveranslösningar. Vi har en egen utvecklingsorganisation som arbetar tillsammans med våra kunder i olika utvecklingsprojekt både vad gäller nya eller befintliga produkter.

Konstruktion och projektledning

Isiflo har kapacitet att utveckla och tillverka kundunika produkter.

Vi hjälper dig med tillverkningsförslag oavsett om du har en färdig konstrúktion eller om du vill använda vår erfarenhet och kompetens. Vi arbetar med 3D - Cad och kan ta fram allt från 3D-bilder till prover för validering under utvecklingsprocessen.