Socialt ansvar


Som en stor aktör inom vårt segment känner vi att vi ska vara medvetna om vårt ansvar, därför vidtar vi ett antal åtgärder för att försöka göra skillnad för samhället. Några av dessa åtgärder är skapandet av Isiflo jobb- och rekryteringscenter och stöd till unga lovande idrottare. Genom ekonomiskt stöd, kompetens och innovation vill vi göra skillnad för samhället omkring oss. Vi gör ganska mycket, men vill göra ännu mer i framtiden!

Isiflo jobb- och rekryteringscenter; vår historia och vårt samarbete

Vi startade 2013 under namnet NAV / ISIFLO Arbetsträningscentrum, men bytte namn till ISIFLO jobb- och rekryteringscenter 2018. Centret hade utvecklats till en rekryteringsbas utöver en språk- och arbetsträningsplats.

Det hela började som ett samarbetsprojekt mellan Vestre Toten kommun, på NAV Vestre Toten och Vuxenutbildning, och företaget Raufoss Water & Gas – numera ISIFLO AS.

RWG ville ha ett alternativ till robotmontering eller manuell montering i ett lågkostnadsland. NAV ville ha en arena för "Placera och träna".

Som en idé, efter en modell från ett systerföretag i Frankrike, startades centret så småningom.

Idag har samarbetet utökats till att omfatta Isiflo AS, NAV Vestre Toten, Vestre Toten Vuxenutbildning, NAV-kontor i Østre Toten och Gjøvik, Lärcentrum i Østre Toten och Gjøvik.

Isiflo jobb- och rekryteringscenter; vår historia och vårt samarbete

Vi startade 2013 under namnet NAV / ISIFLO Arbetsträningscentrum, men bytte namn till ISIFLO jobb- och rekryteringscenter 2018. Centret hade utvecklats till en rekryteringsbas utöver en språk- och arbetsträningsplats.

Det hela började som ett samarbetsprojekt mellan Vestre Toten kommun, på NAV Vestre Toten och Vuxenutbildning, och företaget Raufoss Water & Gas – numera ISIFLO AS.

RWG ville ha ett alternativ till robotmontering eller manuell montering i ett lågkostnadsland. NAV ville ha en arena för "Placera och träna".

Som en idé, efter en modell från ett systerföretag i Frankrike, startades centret så småningom.

Idag har samarbetet utökats till att omfatta Isiflo AS, NAV Vestre Toten, Vestre Toten Vuxenutbildning, NAV-kontor i Østre Toten och Gjøvik, Lärcentrum i Østre Toten och Gjøvik.

Våra mål och värderingar

Vi arbetar utifrån NAV:s vision: Vi ger människor möjligheter

Tanken är att skapa en bra arbetskvalificerande arena för utländska talare och eventuellt andra som av olika anledningar inte är i arbete eller utbildning.

 

En plats där du kan:

Skapa värdefulla kontakter med arbetslivet.
Skaffa en referens för framtida arbete
Lär känna norsk kultur och arbetsliv
Träna på socialisering och struktur
Öva språkkunskaper

Lokala ambassadörer

Vi vill stötta nästa generations unga talanger! Det är människor som inte bara sticker ut i både mental och fysisk kapacitet och prestation, utan också som positiva förebilder för sin generation.

 

Dessa är våra tre lokala ambassadörer:

Benjamin Østvold, backhoppning
Kristian Ulekleiv, skridskor
Tuva Bakkemo, längdskidor