Hållbarhet och Isiflo


Respekt och omsorg om miljö och natur är kärnan i vårt företag. Hållbarhet har varit en del av vår kultur långt innan hållbarhet blev ett modeord – och därmed en helt naturlig del av vår verksamhet.

"Förmodligen världens bästa koppling"

Vi är mycket stolta över att skapa en välfungerande och meningsfull produkt, som gör livet bättre för människor. Våra produkter minskar läckage i dricksvattensystemet.

Våra kopplingar har en mer robust konstruktion än andra kopplingar på marknaden. Vi använder korrosionsbeständig mässing som kan garantera mer än 50 års livslängd. Mässingskvaliteten är utvecklad tillsammans med SINTEF och är godkänd på mer än 35 marknader.

Vår kompositkoppling består av PA12 (Polyamid 12) med 65 % fiberarmering. Armering förstärker plasten så att den blir lika stark som metall.

Cirkulär ekonomi

För att nå klimatmålen räcker det inte att tillverka och konsumera mindre. Vi måste ta tillvara de resurser som finns i skrot och samtidigt återanvända material som vanligtvis hamnar på soptippen. Mässing kan återvinnas om och om igen, utan att kompromissa med kvaliteten.

Isiflo har varit cirkulär i 50 år.

 

Våra åtgärder för att säkerställa att råvarorna stannar i kretsloppet:

Vår mässing är uteslutande baserad på återvunnen metall och vi använder inte jungfrukoppar.
Fokus på smarta och unika lösningar som stödjer ett cirkulärt tänkande.

Närmiljön

Vi gillar verkligen och bryr oss om vår hemort, därför lägger vi mycket kraft på att skapa positiva ringar på vattnet i Gnosjöregionen.
Isiflo AB är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.
Det är viktigt för oss att tillsammans med våra kunder och leverantörer arbeta för en hållbar miljö.


Vi arbetar ständigt med att använda ny teknik för att:

Minska materialspill och återanvända spån till ny mässing.
Minska energiförbrukning och återanvända energi i verksamheten.
Minska transporter med hjälp av fulla leveranser och närhet till marknaden.
Optimerad produktdesign för effektivaste användning av material och energi.

Produkternas råmaterial

Vi tillverkar kopplingar i mässing och komposit. Mässing består huvudsakligen av koppar, som är en begränsad naturresurs. Av den anledningen kommer vi att producera fler kompositkopplingar och mindre mässingskopplingar.

Komposit minskar vikten på kopplingen och minskar energiförbrukningen hos fordonen som transporterar materialen. Samtidigt är energin som krävs för att producera kompositkopplingar betydligt mindre än för kopplingar av metall – men kompositen har samma mekaniska hållfasthet som metall.

Mässing
Över hälften av vår mässing tillverkas i Sverige och resten i Turkiet. Det gör det lättare för oss att se till att leverantörerna följer våra krav och normer när det kommer till HSE. Vi använder 100 % återvunnen metall i våra mässingskopplingar.

Komposit
Komposit är ett syntetiskt material som har samma mekaniska styrka som metall när det förstärks med glasfiber. Vi får kompositmaterialet levererat från en europeisk leverantör.

Transporter

Vi producerar mer än tre miljoner kopplingar årligen. Vi producerar lokalt, men exporterar globalt. Råvaror ska importeras och produkterna ska fraktas till olika länder över hela världen – vilket ger oss ett stort ansvar att minimera transportutsläppen. Vi minskar utsläppen genom att samarbeta med andra företag i Raufoss industripark. I vår klimatredovisning inkluderar vi även inkommande transporter från våra leverantörer. Av den anledningen strävar vi efter att välja leverantörer närmast Norge. Vi ställer även höga krav på vår leverantör när det gäller ordnade arbetsförhållanden.

 

Euro 6 är minimikravet vi ställer på de fordon som transporterar våra varor.
Vi undviker länder som inte följer våra standarder och krav för arbetsförhållanden och miljö.
Vi utför kontroller på våra råvaruleverantörers fabriker.

Certifieringar

I Raufoss industripark i Norge har vi ett projekt där alla företag samarbetar för att minska risken för att mikroplast hamnar i naturen.


Vi använder plastbaserade material i vår kompositproduktion. För oss är det viktigt att ha 100% kontroll över materialet och förhindra att plastpartiklar kommer på avvägar.

ISO 14001-2015
Kiwa Green-certifierade
ISO 9001-2015

ISIFLO:s kopplingar bidrar till rent dricksvatten
Mål nr 6 bland de Globala målen för hållbar utveckling: Var fjärde person i världen har inte tillgång till rent dricksvatten. Samtidigt fortsätter efterfrågan på rent vatten att öka.

 

Fördelningen av vattenresurser till länder över hela världen bidrar till en högre grad av lika tillgång till rent vatten, till ett mer överkomligt pris för alla. ISIFLOs kopplingar bidrar till ett ledningsnät som distribuerar dricksvatten effektivt, vilket återigen minskar behovet av plastflaskor.

 

Alternativet till vatten på plastflaska

Rent dricksvatten i kranen är en självklarhet för oss i Sverige och det svenska ledningsnätet står faktiskt bara för 10 % av vår marknad. Vi vill att alla människor på planeten ska ha samma tillgång till rent vatten som vi tar för givet här hemma.

90 % av våra förbindelser exporteras utomlands, där vatten på flaska antingen är en kulturell norm eller den enda källan till rent vatten. Rörkopplingarna från Isiflo är marknadsledande i Skandinavien, Tyskland och Frankrike, och med agenter på tre kontinenter arbetar vi stadigt för att bygga en säker och hållbar dricksvattenförsörjning över hela världen.

Just nu etablerar vi oss i Mellanöstern och Sydafrika för att våra förbindelser ska bidra till att dra vattenledningar åt befolkningen, där många spenderar mycket tid på att hämta vatten. Unga flickor är särskilt utsatta för arbetet med att hämta vatten och missar skolan.

 

Våra globala mål för hållbar utveckling:

  • Globalt mål för hållbar utveckling, nr 3: Våra produkter bidrar till att se till att människor över hela världen har tillgång till rent dricksvatten, vilket återigen kommer att öka livskvaliteten och bidra till förbättrad hälsa. Genom vårt jobb- och rekryteringscenter ger vi människor möjlighet att utvecklas och kunna ta sig in på arbetsmarknaden. ISIFLO bidrar särskilt positivt till delmål 3.9 genom att minska mängden förorenat vatten.

  • Globalt mål för hållbar utveckling, nr 4: ISIFLO jobb- och rekryteringscenter ordnar så att människor får språkträning, vilket ska göra det lättare att komma in på arbetsmarknaden. Detta är ett samarbetsprojekt mellan den lokala kommunen, NAV och ISIFLO, där syftet är att skapa en trygg och välfungerande arena för främmande språk och andra som av olika anledningar inte arbetar. ISIFLO samarbetar med NTNU Gjøvik.

  • Globalt mål för hållbar utveckling, nr 8: Vi vill skapa en varaktig och hållbar tillväxt med fokus på människor och miljö. Detta är endast möjligt genom att skapa en säker, inkluderande, icke-diskriminerande och respektfull arbetsplats, där alla behandlas lika oavsett kön, sexuell läggning, ålder eller religion. ISIFLO underlättar även för ungdomar genom att anställa sommarvikarier till monteringsavdelningen.

  • Globalt mål för hållbar utveckling, nr 9: ISIFLO arbetar för att skapa hållbara och framtidsinriktade arbetsplatser. Vi utvecklas kontinuerligt med innovativa lösningar för en bättre infrastruktur för vatten- och gasförsörjning. Övergången från mässing till komposit bidrar till en effektivare användning av renare och mer miljövänliga resurser. Komposit är ett lätt material med hög hållfasthet och styvhet vid låga temperaturer, förutom att det är icke-korrosivt. Innovation är avgörande för att utnyttja potentialen för hållbar utveckling och tillväxt.

  • Globalt mål för hållbar utveckling, nr 12: Våra produkter tillverkas i miljövänliga processer med fokus på korta transportlinjer och återvinning. Den cirkulära ekonomin bidrar till att få ut det mesta av de resurser som används. En stor del av resurserna återvinns och återanvänds flera gånger.

  • Globalt mål för hållbar utveckling, nr 13: ISIFLO bidrar till att begränsa klimatförändringarna genom att fokusera på ständig minskning av CO2-utsläpp, både genom transporter och produktion. Vi får också ut det mesta av våra produkter genom att återvinna och återanvända våra kopplingar.

  • Globalt mål för hållbar utveckling, nr 17: ISIFLO samarbetar aktivt med internationella och lokala företag för att ständigt förbättra oss och sörja för en mer hållbar utveckling i branschen. Vi samarbetar med andra bolag i Aalberts-koncernen samt lokala företag i vår närhet.