Om oss

Inom Isiflo-gruppen arbetar vi tillsammans för att erbjuda effektiv, ny teknik, hållbarhet, socialt ansvarstagande och produktion med lång tradition - vilket resulterar i högkvalitativa produkter för att ge rent dricksvatten.


Aalberts NV

ISIFLO är en del av det börsnoterade företaget Aalberts N.V. Sedan starten 1975 har Aalberts verkat inom samhällskritiska områden med hög teknologi och stora möjligheter för utveckling. Verksamhet som fyller samhällets behov på ett hållbart sätt och håller vår planet i god form.

Aalberts står stadigt med fötterna i en teknologisk värld. När omvärlden snabbt förändrar sig och innovationscyklerna kortas ner så hjälper den öppna och pragmatiska kulturen inom Aalberts oss till att tänka nytt och anamma nya teknologier. Oavsett situation, vi sätter ihop rätt team för att möta de utmaningar vi ställs inför.  När vi arbetar tillsammans i Aalberts förbättrar vi dagens värld och utvecklar den för morgondagen. Med mer än 16 000 medarbetare driver Aalberts verksamhet på 135 platser i mer än 50 länder. 

Tryck på knappen nedan för att besöka Aalberts.com (du lämnar då denna sajten).

Om oss

I över 100 år har ISIFLO tillverkat och levererat produkter i mässing från fabriken i Gnosjö. 1908 startades Holmgrens Metall av Gustav-Adolf Holmgren och har därefter drivits genom flera generationer fram till 2006 då Aalberts N.V. förvärvade bolaget. I April 2020 bytte Holmgrens Metall namn till ISIFLO AB.

I Gnosjö har vi ca 50 medarbetare som jobbar med konstruktion, marknadsföring och tillverkning av gjutna, svarvade och monterade mässingsprodukter.

Tillverkning av gängade rördelar i mässing är vår passion. Vi är inte nöjda med att vara riktigt bra utan vi vill vara ditt bästa leverantörsalternativ och en långsiktig samarbetspartner. Vi ger dig en helhetslösning som omfattar hela processen från verktyg och tillverkning till montering och lager.

Produktion

KONSTRUKTION & VERKTYG
Vi har en egen konstruktionsavdelning där vi säkerställer korrekta tillverkningsunderlag. Verktyg för både egna och kundspecifika detaljer tillverkas med hjälp av CAM-system och 3D-fräsning.

PRESSGJUTNING
Gjutning sker i automatiserade processer för pressgjutning med en skottvikt på upp till 2,5 kg.

BEARBETNING
Bearbetning sker av gjutna ämnen och mässingsstång. All bearbetning sker i styrda maskiner och med hjälp av magasin eller robot sker i- och urladdning av material. Dimensionsområdena vi arbetar inom är mellan 10 mm ∅ till 100 ∅ mm.

MONTERING/LAGER
Montering och packning av egna och kundspecifika detaljer sker med moderna och anpassade hjälpmedel allt efter kundens behov. Våra standardprodukter finns lagerlagda i kartonger för att ge våra kunder korta ledtider och med hög leveransprecision.

Fabriken i Raufoss

ISIFLO har tillverkat kopplingar i Raufoss Industripark sedan 1967, först i mässing och 2009 började vi även tillverka kopplingar i komposit.  Flexi Adaptern var den första produktgruppen som kom innan vi fortsatte med Sprint och nu också Eco Line Servisventil. 

I Raufoss har vi ca 65 medarbetare, där vi arbetar med produktion på alla nivåer, från idéutveckling, prototyper, testning till färdig produkt.

I vår egen utvecklingsavdelning har vi god materialkompetens och tillgång till omfattande tester vid Sintefs laboratorier i Raufoss Industripark. Det bidrar till innovativ och kvalitetsorienterad produktutveckling.

Samtidigt som vi utvecklar och utökar vårt sortiment av komposit-produkter, utvecklar vi också våra mässingskopplingar. Vi ser ständigt nya behov och möjligheter som vi tycker är spännande att utforska.

Vi strävar efter att göra vår hållbara produktion ännu mer hållbar, samtidigt som vi vill utveckla produkter som har en lång hållbarhet, som är lätta att använda. Strategin innebär att vi centraliserar vår produktion lokalt. Satsningen innebär nybyggda lokaler och investeringar i nya maskiner. Vi är utrustade för en lokal och hållbar utveckling av produkter som produceras med starka material och ny teknik.